Header

Display_7._wiktor_osiaty_ski
GOŚCIE

prof. Wiktor Osiatyński

Intelektualista / Pisarz / Działacz społeczny
Wiktor Osiatyński (ur. 1945) jest doktorem socjologii i doktorem habilitowanym nauk prawnych. Był wykładowcą wielu uniwersytetów (m.in. Columbia, Stanford oraz University of Chicago) oraz  doradcą komisji konstytucyjnych w Polsce i za granicą. Osiatyński jest autorem ponad 20 książek z rożnych dziedzin. Za książkę „Prawa człowieka i ich granice” Osiatyński otrzymał w 2011  roku  nagrodę  Instytutu  Spraw  Publicznych. Wiktor Osiatyński działa w wielu międzynarodowych instytucjach i fundacjach, mających na  celu umacnianie społeczeństwa  obywatelskiego i  demokracji  w  krajach  pokomunistycznych  i  rozwijających się.  W 1988 roku – w oparciu o  osobiste  doświadczenia – założył  Komisję Edukacji  w Dziedzienie  Alkoholizmu i innych  Uzależnień,  działającą  przy Fundacji  Stefana  Batorego. Problemom tym poświęcone były m.in. książki „Grzech czy choroba” (1992), „Rehab” (2004) a także „I grzech i choroba i...” (2007).

W 2015 roku został członkiem Komitetu Bioetyki Polskiej Akademii Nauk.Serwis transatlantyk.org używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. ZAMKNIJ